Kiểm tra lỗ hỏng bảo mật Spectre và Meltdown trên Linux

Như các bạn đã biết, mấy ngày vừa qua thế giới công nghệ đang rất quan tâm về 2 lỗ hổng bảo mật Spectre và Meltdown. Cả 2 lỗ hổng này đều lợi dụng phương thức tồn tại trên chip Intel/AMD/ARM 2 thập kỷ qua để khai thác mật khẩu và dữ liệu nhạy cảm trên […]

Read More