tạo database mysql

Chào các bạn, nếu các bạn đã từng sử dụng cpanel để tạo database mysql bằng giao diện thì các bạn cũng thấy rằng trên cpanel quá đơn giản để ta thao tác 1 cái gì đó (tạo file, set quyền, backup…). Vậy bây giờ các bạn sử dụng VPS (Virtual Private Server) rồi thì tạo database mysql làm sao? phải tạo bằng tay và thao tác trên command line thôi chớ sao. Hôm nay kienthuclinux.com sẽ hướng dẫn các bạn thao tác và rất đơn giản, step by step luôn các bạn nhé.

Tạo Database Mysql
Tạo Database Mysql bằng command line cũng đơn giản như thao tác trên cpanel ý mà

Bước 1: Tiến hành SSH vào VSP hoặc server của bạn, chạy lệnh sau

mysql -u root     #(đăng nhập vào MySQL bằng tài khoản root)

Nếu bạn chưa thiết lập mật khẩu root của mysql thì bạn thiết lặp bằng lệnh sau:

mysql_secure_installation

Ở hầu hết các câu hỏi bạn chỉ cần chọn theo mặc định do hệ thống đưa ra, trong quá trình này bạn sẽ được hỏi về password root cho MySQL, lần đầu tiên sẽ là password rỗng và sau đó bạn thay đổi password tùy theo ý thích của mình.

Còn nếu bạn quên mật khẩu thì cũng đừng lo, các bạn đọc lại bài này của mình để reset lại mật khẩu nhé: Reset Pass Root Mysql

Bước 2: Tạo database

create database databasename;     #(tạo database tên là databasename, 
#bạn có thể tạo với tên bất kỳ nào đó như kienthuc_data chẳng hạn)

Bước 3: Tạo user và gán quyền cho user sở hữu database đó

grant all privileges on databasename.* to 'dbuser'@'localhost' identified by 'password';     
#(tạo user dbuser với mật khẩu là password và gán full quyền trên database databasename)

Bước 4: Hoàn thành việc tạo database mysql

flush privileges;
exit

Sau khi tạo xong, để kiểm tra lại các bạn có thể thực hiện lệnh sau

mysql -u username -p     #(sử dụng username và password để truy cập thử)
show databases;     #(hiển thị toàn bộ database của bạn, nếu thấy có tên database vừa tạo là hoàn tất)

Xong rồi, đơn giản phải không các bạn. Hy vọng bài viết này có ích cho các bạn.

Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *