Giới thiệu CWP

[CWP – Phần 1] Hướng dẫn cài đặt CWP lên Server, VPS

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt CWP lên Server hoặc VPS. Cái tên CWP(CentOS Web Pane) đã nói nên tất cả. Bạn chỉ có thể cài đặt hosting controler này lên hệ điều hành CentOS. Một số chú ý trước khi cài đặt: Việc cài đặt được khuyên khích sử dụng […]

Read More