Hướng dẫn cài đặt Rootkit Hunter để scan Rootkits, backdoors và Exploits trong linux.

Rootkit Hunter là open source trên Linux/Unix, là một công cụ quét backdoors, rootkits và local exploits trên linux. Các bạn có thể tham khảo thêm tại https://rootkit.nl/projects/rootkit_hunter.html . 1)  Tải Rootkit Hunter. Để tạỉ Rootkit Hunter bạn có thể truy cập https://rootkit.nl/projects/rootkit_hunter.html và dùng lệnh wget để tải. wget http://downloads.sourceforge.net/project/rkhunter/rkhunter/1.4.2/rkhunter-1.4.2.tar.gz 2) Cài đặt Rootkit Hunter. Để cài đặt Rootkit Hunter […]

Read More

22 error thường gặp khi compilation php trên linux.

Các bạn cũng biết việc compilation php thì khó khăn hơn nhiều so với việc cài đặt php bằng yum và apt-get. Việc compilation php từ source là để tùy chọn các module giúp tối ưu php, tuy nhien khi compilation php sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các gói phụ thuộc, nếu thiêu các […]

Read More