Gixy - Tool Phân Tích Cấu Hình Nginx

Gixy là một tool dùng để phân tích cấu hình của Nginx, được phát triển bởi Yandex. Đây là công ty lớn có tiếng ở Châu Âu và điều hành công cụ tìm kiếm phổ biến của Nga. Nó nổi tiếng ở Nga cũng như mình ở đây biết đến google vậy. Và Gixy là một trong những dự án mã nguồn mở của công ty này.

Theo mô tả trên github thì Gixy được viết bằng Python và hoạt động tốt ở version 2.7 và 3.5+ (nếu bạn muốn cài python 2.7 thì tham khảo tại đây). Ngoài ra Gixy chỉ mới được kiểm tra là chạy tốt trên GNU/Linux, còn các OS khác thì … hên xui.

Các bạn có thể xem thêm về dự án này tại đây nhé. Hôm nay kienthuclinux.com muốn chia sẻ với các bạn về công cụ này.

1. Cài đặt

Để cài đặt các bạn sử dụng lệnh sau (tất nhiên đã cài python-pip trước đó rồi nhé):

pip install gixy

Hoặc các bạn có thể clone source này về, vào thư mục chứa mã nguồn Gixy và chạy lệnh sau để cài đặt:

python setup.py install

2. Sử dụng

Sau khi cài đặt xong bạn chạy lệnh sau và check kết quả

gixy

mặc định Gixy sẽ check cấu hình tại đường dẫn mặc định /etc/nginx/nginx.conf tuy nhiên bạn có thể chỉ định đường dẫn cho nó

gixy /etc/nginx/nginx.conf

Để biết thêm chức năng bạn dùng lệnh sau

gixy -h

Đây là một ví dụ mình check thử cấu hình ở bài lab của mình.

==================== Results ===================

Problem: [add_header_redefinition] Nested "add_header" drops parent headers.
Description: "add_header" replaces ALL parent headers. See documentation: http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_headers_module.html#add_header
Additional info: https://github.com/yandex/gixy/blob/master/docs/ru/plugins/addheaderredefinition.md
Reason: Parent headers "strict-transport-security" was dropped in current level
Pseudo config:
include /etc/nginx/conf.d/example.com.conf;

	server {
		server_name example.com;
		add_header Strict-Transport-Security max-age=15768000 always;

		location ~ \.php$ {
			add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status always;
		}
	}


==================== Summary ===================
Total issues:
    Unspecified: 0
    Low: 0
    Medium: 1
    High: 0

3. Tổng kết

Nhìn chung thì tool khá hay, bản thân mình thấy tiện lợi khi sử dụng. Gixy vẫn đang trong quá trình phát triển nên các bạn có thể đóng góp, phản hồi để team phát triển hoàn thiện sản phẩm này. Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *