Tổng quan Directadmin

Chào các bạn, kienthuclinux quay trở lại với series về DirectAdmin đây, vì một nguyên nhân nào đó như bạn cần thay đổi chổ đặt máy chủ hoặc làm mới lại toàn bộ mạng của mình thì sẽ phát sinh vấn đề rằng nếu mình thay đổi IP mới thì làm sao để DirectAdmin nhận được cấu hình mới đây ta? Đừng lo lắng, mình sẽ hướng dẫn các bạn thay đổi IP chính từng bước luôn.

Bước 1: Liên hệ DirectAdmin hoặc đại lý cung cấp licnese DirectAdmin để cập nhật IP mới

Nếu bạn mua ở tại DirectAdmin luôn thì  bạn cần liên hệ qua sales@directadmin.com còn nếu bạn mua ở các đại lý ở Việt Nam mình thì gửi ticket yêu cầu hỗ trợ đổi mới IP là được.

giả sử rằng DirectAdmin nhận được yêu cầu của bạn và họ cũng cập nhật lại licesen ID và client ID thì trước tiên bạn cũng cấp nhật lại theo cách sau.

cd /usr/local/directadmin/scripts 

./getLicense.sh 1234 56789

với 1234 là là client ID và 56789 là license ID mới của bạn.

Nếu họ không cập nhật thì thôi, bạn bỏ qua bước cập nhập này.

Bước 2: restart lại DirectAdmin để nhận license mới (nếu bước 1 đã update lại license).

/etc/init.d/directadmin restart

Bước 3: thay thế IP cũ (1.2.3.4) thành IP mới (4.3.2.1)

cd /usr/local/directadmin/scripts 

./ipswap.sh 1.2.3.4 4.3.2.1

Bước 4: restart lại các service cần thiết

/etc/init.d/httpd restart
/etc/init.d/proftpd restart
/etc/init.d/exim restart
/etc/init.d/dovecot restart

xong rồi đấy các bạn, cũng đơn giản phải không nào. Vậy là hoàn tất việc thay đổi IP chính, việc còn lại là bạn trỏ tên miền về IP mới và kiểm tra lại truy cập hén. Cám ơn các bạn đã theo dõi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *