Auto SSL trên hosting AZDIGI

Hiện tại trên server hossting doanh nghiệp b3.azdigi.com tại AZDIGI sẽ được cài đặt tự động SSL của let’s Encrypt. Bạn có thể quản lý các chứng chỉ được cài tự động trong tính năng SSL/TLS Status

Điều kiện tiên quyết để cài đặt SLL miễn phí trên hosting là tên miền phải trỏ về hosting và có thể truy cập được.

Giao diện kích hoạt SLL như sau:

Mặc định hệ thống sẽ liệt kê tất cả tên miền và thêm vào AutoSSL

Quý khách có chọn tất cả các domain và chỉ để lại các domain muốn cài ssl và nhấn “Exclude Domain from AutoSLL” tiếp đó là cài đặt SSL trong mục Run AutoSSL

Sau khi hệ thống báo hoàn tất, Quý khách có thể kiểm tra tại trang sau: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html

C:\Users\phulam\AppData\Local\Temp\SNAGHTML39ca3fb2.PNG

Như vậy là quý khách đã hoàn tất việc cài đặt ssl miễn phí trên hosting của AZDIGI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *